Τετάρτη 1 Ιουνίου 2016

Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΕΛΟΠΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΄΄ ΡΟΔΕΑ ''Η Ακαδημία Πέλοπος Πατρών σε συνεργασία με την κατασκήνωση ΄΄Ροδέα ΄΄ θα παρουσιάσει το ολυμπιακό άθλημα της τοξοβολίας  στά  παιδιά που θα λάβουν μέρος σε όλες τις κατασκηνωτικές περιόδους 2016,από 17-6-2016 έως 23-8-2016 .πληροφορίες στο site http://rodea.gr/