Τρίτη, 24 Ιουνίου 2014

WAΕ Coaching Course Level 1 Πάτρα

Η χαρά χαρά δεν έχει και χαρά στον που την έχει !!!!
Φυσικά και χαίρομαι και δίπλα μάλιστα.
 Η γνώση που χρόνια μαζεύω από δω και από εκεί όλη στο πιάτο μασημένη
και φυσικά όταν έχεις διπλα σου και έναν μαθητή σου ακόμα καλύτερα!!!